× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SU

Oddział Dzienny Rehabilitacji - Zakład Rehabilitacji

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne
  • Rehabilitacja dzienna
  • Pomoc doraźna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna ratunkowa
  • Neurologia
  • Rehabilitacja medyczna


Adres

12-4248600
Botaniczna 3
31-503 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1